News: SMF - Just Installed!

Author Topic: EM7430 กับ EM7455  (Read 18308 times)

Offline E22CPK

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
  • x220 i3 SSD, x220 i5 SSD + IPS, x270 i7 SSD
EM7430 กับ EM7455
« on: May 02, 2018, 07:17:21 AM »
ระหว่าง WWAN 2 ตัวนี้... ต่างกันอย่างไรครับ ตัวไหนใชได้กับ 3G หรือ 4G บ้าง
ผมจะหามาใช้กับ x270 ครับ... มีท่านใดเคยใช้ หรือมีข้อมูลมั้ยครับ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
วิศวกรชาวบ้าน