News: SMF - Just Installed!

Author Topic: x220 เปิดไม่ติดครับ  (Read 341 times)

Offline hs5xij

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
x220 เปิดไม่ติดครับ
« on: September 02, 2018, 09:34:43 PM »
x220 เปิดไม่ติดครับ

-กดสวิตช์เปิด ไฟเช็คสถานะขึ้นหนึ่งทีแล้วเงียบครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ

Offline nookie007

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Re: x220 เปิดไม่ติดครับ
« Reply #1 on: October 24, 2018, 12:04:45 PM »
ลองถอดแบตเตอรี่ออกก่อนครับ ไม่เสียบปลั้ก ถอดแรม ถอดถ่านไบออส แล้วกดปุ่มเปิดค้างไว้ 10 วินาที เพื่อเป็นการเคลียร์ไฟในบอร์ด ทิ้งไว้สัก 10 นาที่ ประกอบทุกอย่างกลับแล้วเปิดใหม่ครับ
กรณีหนักสุดอาการนี้คือ บอร์ดช๊อตครับเปิดขึ้น ติดแล้วดับ คงต้องส่งซ่อม ให้ช่างประเมิณอาการครับ