News: SMF - Just Installed!

Author Topic: x220 เปิดไม่ติดครับ  (Read 80 times)

Offline hs5xij

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
x220 เปิดไม่ติดครับ
« on: September 02, 2018, 09:34:43 PM »
x220 เปิดไม่ติดครับ

-กดสวิตช์เปิด ไฟเช็คสถานะขึ้นหนึ่งทีแล้วเงียบครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับ