News: SMF - Just Installed!

Author Topic: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen  (Read 1051 times)

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« on: October 23, 2018, 05:57:33 PM »
ต้องการขาย ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen

พร้อมของแถม 3 รายการ ดังนี้

1. ThinkPad USB 3.0 Pro Dock
2. ThinkPad 12.7mm Serial ATA HD Bay Adaptor III (ไม่รวม HDD นะครับ)
3. ThinkPad DVD MULTI III

ราคา 17,500 บาท
สภาพ 80%

ตำหนิ (defect):

1. จอ Touch Screen ร้าวบริเวณขอบล่างขวา ไม่มีผลต่อการ Touch ใช้งานได้ปกติ
2. ปุ่ม Z ของ Keyboard ภาษาไทยหลุดไป ได้ใช้ปุ่ม Z ของ Keyboard ภาษาอังกฤษใส่แทน และติด Sticker ไว้แล้ว

อายุของสินค้า ประมาณ 2 ปีกว่าๆ
ประกันเหลืออีก 55 วันตามภาพ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0639054780, 0989893947
ส่งมอบสินค้าถึงมือได้ในเส้นทางรถไฟฟ้า หรือส่งผ่านบริการตามตกลง

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #1 on: October 23, 2018, 05:59:36 PM »
ของแถม 1. ThinkPad USB 3.0 Pro Dock

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #2 on: October 23, 2018, 06:01:09 PM »
ของแถม 2. ThinkPad 12.7mm Serial ATA HD Bay Adaptor III (ไม่รวม HDD นะครับ)

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #3 on: October 23, 2018, 06:02:08 PM »
ของแถม 3. ThinkPad DVD MULTI III

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #4 on: October 25, 2018, 07:34:45 PM »
ถ้าไม่ต้องการของแถม คิดราคาเพียง 13,000 บาทเท่านั้น

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #5 on: October 28, 2018, 02:02:58 PM »
ถ้าไม่ต้องการของแถม คิดราคาเพียง 13,000 บาทเท่านั้น

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #6 on: October 29, 2018, 03:54:12 PM »
ดันอีกครับ

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #7 on: November 01, 2018, 08:24:00 PM »
ดันครับผม

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #8 on: November 03, 2018, 09:33:53 PM »
ดันจ้ะ

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #9 on: November 09, 2018, 04:37:05 PM »
ดันอีกครับ

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #10 on: December 10, 2018, 08:10:19 PM »
ดันครับ ถ้าไม่ต้องการของแถม คิดราคาเพียง 13,000 บาทเท่านั้น

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #11 on: December 19, 2018, 06:40:43 PM »
ดันนะครับ

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #12 on: December 21, 2018, 09:42:14 PM »
ดันครับ

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #13 on: December 24, 2018, 08:49:11 PM »
ดันจ้ะ

Offline lucha

 • Newbie
 • *
 • Posts: 18
Re: ThinkPad T450 Core i5 - 4300U RAM 4GB SSD 265GB Touch Screen
« Reply #14 on: January 12, 2019, 04:37:58 PM »
ราคาสุดท้าย เฉพาะเครื่อง 10,000 บาท ส่ง Kerry 200 บาท