News: SMF - Just Installed!

Author Topic: มีใครอยู่บ้าง อยู่กด 1 ไม่อยู่กด 2  (Read 477 times)

Offline pondthinkpad

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
สวัสดีครับ
ผมใช้ x230 อยากทราบว่า ใครยังใช้อยู่บ้างครับ
จะได้อุ่นใจว่ามีเพื่อน หรือเขาไป T series กันหมด

Offline Thinkpad_j

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
1 ครับ